ചേന

seedwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1940-കളിൽ കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചേന ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിഭവമാണ്. ചേന കൃഷി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു നേരമെങ്കിലും കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഭക്ഷണ കൃമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എഴുപതുകൾക്കുശേഷം വ്യാപകമായ ചേനകൃഷി ആരംഭിക്കുകയും വലിയ അളവിൽ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ചേന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റു വിളകളിലേക്ക് കർഷകർ തിരിഞ്ഞതോടുകൂടി കൃമേണ ചേന കൃഷി കുറഞ്ഞുവന്നു. ഇപ്പോഴും ചേന ഒരു ഭക്ഷ്യവിഭവം ആയി തുടരുന്നു.

വൈവിധ്യം[തിരുത്തുക]

വയനാടൻ, നാടൻ, സാമ്പാർചേന, എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ചേനയിലുള്ളത്. കൂടാതെ വേവുള്ളത്, വേവുകുറഞ്ഞത്, വലുപ്പം കൂടിയത്, വലുപ്പം കുറഞ്ഞത്, ചൊറിച്ചിലുള്ളത്, ചൊറിച്ചിൽ കുറഞ്ഞത്, കറിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പുഴുക്കലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ചേനയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ നടുന്ന സമയത്തിന്റെയും പറിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെയും പ്രായത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇനങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

പുഴുക്കലായും കറിക്കായും(സാമ്പാർ) ആണ് ചേന പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നടീൽ / പരിചരണം / വിളവെടുക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഒരടി താഴ്ചയും ഒരടി - രണ്ടടി വിസ്താരത്തിലുമുള്ള കുഴികളിലാണ് ചേന നടുന്നത്. രണ്ടു ചേനകൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് അടിയോളം അകൽച്ച ഉണ്ടാകണം. കുംഭത്തിൽ ഭരണി നാളിൽ ചേന നടണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് ചേന നടുന്നത്. നനക്കാൻ സൌകര്യമുള്ളിടങ്ങളിൽ ഏത് സമയവും ചേന നടാവുന്നതാണ്. ചേന നട്ടതിനുശേഷം ചാണകപൊടിയും കരിയിലയും ഇട്ട് കുഴി മൂടുന്നു. പുതുമഴക്കുശേഷം ചേന മുളച്ചുപൊങ്ങുന്നു. മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചാൽ ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന കളകൾ വെട്ടിമാറ്റി ചേനക്ക് ചുറ്റുമിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടുന്നത്. ചേന പൂർണ വളർച്ച എത്താനായി ഓൻപത്- പത്തുമാസം കാലാവധി ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ജീവാമൃതം എന്ന വളം ചേനക്കായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.മെച്ചപെട്ട വിളവ്വു ലഭിക്കുന്നതിനു ഇത് സഹായകരമാണ് എന്നാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം. തണ്ടു പഴുത്ത് ഒണങ്ങി വീഴുന്നത് പക്വമായതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

വ്യാപനം[തിരുത്തുക]

ചേനകൃഷി ഇന്ന് അത്രകണ്ട് വ്യാപകമല്ല. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുമാത്രമായി കൃഷിച്ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായീട്ടുള്ളത്. ചേനയുടെ ആവശ്യത്തിനായി വിപണിയേയാണ് കർഷകർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിപണിയിലേക്ക് ചേന ഇപ്പോൾ എത്തികൊണ്ടിക്കുന്നത്.

സംരക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഡിസംബർ - ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ചേനയുടെ വിളവെുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി എടുത്തുമാറ്റിവക്കും. ഇവ ബീജാമൃതം മുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചീട്ടുണ്ട്. വിത്തുകളെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ചാണകവെള്ളത്തിൽ മുക്കിവക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

കൈമാറ്റം / വിപണനം[തിരുത്തുക]

ഇന്ന് ചേന വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചേന വിൽക്കുന്നതിനും കർഷകർ വിപണിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. വിത്തുകൾ കർഷകർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. വിത്തുകൾക്ക് പകരമായി പണമോ തുല്യമൂല്യത്തിനുള്ള മറ്റിനം വിത്തുകളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്[തിരുത്തുക]

പരമ്പരാഗതമായി നിലമൊരുക്കുന്നതിലും നടുന്നതിലും വിളവെടുക്കുന്നതിലും വിത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പുരുഷൻമാർക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളും പങ്കെടുക്കുന്നു.

വെല്ലുവിളി[തിരുത്തുക]

ഉയർന്ന കൂലി നിലവാരവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതിയും മൂലം ചേനകൃഷി കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപണിയിലെത്തുന്ന ചേന അമിതമായ രാസവളവും കീടനാശിനിയും ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=ചേന&oldid=508" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്