ചേമ്പ്

seedwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1940-കളിൽ കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചേമ്പ് ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിഭവമാണ്.ചേമ്പ് കൃഷി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു നേരമെങ്കിലും കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഭക്ഷണ കൃമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു വിളകളിലേക്ക് കർഷകർ തിരിഞ്ഞതോടുകൂടി കൃമേണ ചേമ്പ് കൃഷി കുറഞ്ഞുവന്നു. ഇപ്പോഴും ചേമ്പ് ഒരു ഭക്ഷ്യവിഭവം ആയി തുടരുന്നു. ചേമ്പിന് ഇപ്പോഴും പൊതുവെ വിപണിയിൽ ആവശ്യകത ഉണ്ട്.

വൈവിധ്യം[തിരുത്തുക]

നനചേമ്പ്, ചീരചേമ്പ്, വെട്ടുചേമ്പ്, താമരക്കണ്ണൻ ചേമ്പ്, ഊരാളിചേമ്പ്, ശീമചേമ്പ്, പാൽചേമ്പ്, മാറോൻചേമ്പ് എന്നിവയാണ് ചേമ്പിൻറെ വിവിധയിനങ്ങൾ.

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

പുഴുക്കലായിട്ടാണ് ചേമ്പ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കറിക്കായും ചേമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

നടീൽ / പരിചരണം / വിളവെടുക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഒരടി താഴ്ചയും വിസ്താരത്തിലുമുള്ള കുഴികളിലാണ് ചേമ്പ് നടുന്നത്. രണ്ടു ചേമ്പുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് അടിയോളം അകൽച്ച ഉണ്ടാകണം. മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ചേമ്പ് നടുന്നത്. നനക്കാൻ സൌകര്യമുള്ളിടങ്ങളിൽ ഏത് സമയവും ചേമ്പ് നടാവുന്നതാണ്. ചേമ്പ് നട്ടതിനുശേഷം ചാണകപൊടിയും കരിയിലയും ഇട്ട് കുഴി മൂടുന്നു. പുതുമഴക്കുശേഷം ചേമ്പ് മുളച്ചുപൊങ്ങുന്നു. മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചാൽ ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന കളകൾ വെട്ടിമാറ്റി ചേമ്പിന് ചുറ്റുമിട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടുന്നത്. ചേമ്പ് പൂർണ വളർച്ച എത്താനായി ഓൻപത്- പത്തുമാസം കാലാവധി ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ജീവാമൃതം എന്ന വളം ചേമ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.മെച്ചപെട്ട വിളവ്വു ലഭിക്കുന്നതിനു ഇത് സഹായകരമാണ് എന്നാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം. തണ്ടു പഴുത്ത് ഒണങ്ങി വീഴുന്നത് പക്വമായതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

വ്യാപനം[തിരുത്തുക]

ചേമ്പ് കൃഷി ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുമാത്രമായി കൃഷിചെയ്തിരുന്നവർ വിപണനോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലും ചേമ്പിന് മെച്ചപ്പെട്ട ലഭ്യതയുണ്ട്.

സംരക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ചേമ്പ് വിളവെുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കി എടുത്തുമാറ്റിവക്കും. ചേമ്പിൻറെ തടയാണ് വിത്തുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ ബീജാമൃതം മുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചീട്ടുണ്ട്. വിത്തുകളെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ചേമ്പിൻ വിത്തുകൾ ഉമ്മിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവക്കുന്ന പതിവ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കൈമാറ്റം / വിപണനം[തിരുത്തുക]

ഇന്ന് ചേമ്പ് വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണ്. വിത്തുകൾ കർഷകർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. വിത്തുകൾക്ക് പകരമായി പണമോ തുല്യമൂല്യത്തിനുള്ള മറ്റിനം വിത്തുകളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക്[തിരുത്തുക]

പരമ്പരാഗതമായി നിലമൊരുക്കുന്നതിലും നടുന്നതിലും വിളവെടുക്കുന്നതിലും വിത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പുരുഷൻമാർക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളും പങ്കെടുക്കുന്നു.

വെല്ലുവിളി[തിരുത്തുക]

ഉയർന്ന കൂലി നിലവാരവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതിയും, കാട്ടുപന്നിശല്യവും ചേമ്പ്കൃഷി നേരുടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്.

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=ചേമ്പ്&oldid=504" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്