അന്തർവിക്കി വിവരങ്ങൾ കാണുക

അന്തർവിക്കി പട്ടികയുടെ അവലോകനം ഇവിടെ കാണാം.

രേഖ കാണുക

സൂചന
പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ വിക്കിഎഴുത്ത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന [[പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ:താളിന്റെ_പേര്]] എന്നതിലെ അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ.
URL യൂ.ആർ.എലുകൾക്കുള്ള ഫലകം. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു പോലുള്ള വിക്കി എഴുത്ത് രീതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, $1 എന്ന ചരം വിക്കി എഴുത്തിലെ താളിന്റെ_പേര് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
ഗമനം ഉണ്ട് അന്തർവിക്കി കണ്ണി നിർവ്വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യ യൂ.ആർ.എലിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടും (അതായത് വിക്കിയിലെ താളുകളിലെ കണ്ണികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു പോലെ).
ഇല്ല ചെയ്യാനാവില്ല, പകരം "അസാധുവായ തലക്കെട്ട്" എന്ന പിഴവ് താൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട് അന്തർവിക്കി ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ ഈ വിക്കിയിൽ പൊതുവേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാഹ്യ വിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തൽ അനുവദിക്കുക.
ഇല്ല അനുവദിക്കരുത്, പകരം ഫലകം നാമമേഖലയിൽ താളിനായി നോക്കുക.

അന്തർവിക്കി പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾ

പൂർവ്വാക്ഷരങ്ങൾURLഗമനംഉൾപ്പെടുത്തൽ
acronymhttp://www.acronymfinder.com/~/search/af.aspx?string=exact&Acronym=$1ഇല്ലഇല്ല
advogatohttp://www.advogato.org/$1ഇല്ലഇല്ല
arxivhttp://www.arxiv.org/abs/$1ഇല്ലഇല്ല
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1ഇല്ലഇല്ല
cachehttp://www.google.com/search?q=cache:$1ഇല്ലഇല്ല
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1ഇല്ലഇല്ല
docbookhttp://wiki.docbook.org/$1ഇല്ലഇല്ല
doihttp://dx.doi.org/$1ഇല്ലഇല്ല
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/$1ഇല്ലഇല്ല
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1ഇല്ലഇല്ല
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
emacswikihttp://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
foldochttp://foldoc.org/?$1ഇല്ലഇല്ല
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1ഇല്ലഇല്ല
freebsdmanhttp://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1ഇല്ലഇല്ല
gejhttp://www.esperanto.de/dej.malnova/aktivikio.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
gentoo-wikihttp://gentoo-wiki.com/$1ഇല്ലഇല്ല
googlehttp://www.google.com/search?q=$1ഇല്ലഇല്ല
googlegroupshttp://groups.google.com/groups?q=$1ഇല്ലഇല്ല
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/$1ഇല്ലഇല്ല
hrwikihttp://www.hrwiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
imdbhttp://www.imdb.com/find?q=$1&tt=onഇല്ലഇല്ല
jargonfilehttp://sunir.org/apps/meta.pl?wiki=JargonFile&redirect=$1ഇല്ലഇല്ല
kmwikihttp://kmwiki.wikispaces.com/$1ഇല്ലഇല്ല
linuxwikihttp://linuxwiki.de/$1ഇല്ലഇല്ല
lojbanhttp://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=$1ഇല്ലഇല്ല
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
lugkrhttp://www.lug-kr.de/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
meatballhttp://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1ഇല്ലഇല്ല
memoryalphahttp://en.memory-alpha.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
metawikihttp://sunir.org/apps/meta.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
mozillawikihttp://wiki.mozilla.org/$1ഇല്ലഇല്ല
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
oeishttp://oeis.org/$1ഇല്ലഇല്ല
openwikihttp://openwiki.com/ow.asp?$1ഇല്ലഇല്ല
pprhttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ലഇല്ല
pythoninfohttp://wiki.python.org/moin/$1ഇല്ലഇല്ല
rfchttp://www.rfc-editor.org/rfc/rfc$1.txtഇല്ലഇല്ല
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
seattlewirelesshttp://seattlewireless.net/$1ഇല്ലഇല്ല
senseislibraryhttp://senseis.xmp.net/?$1ഇല്ലഇല്ല
shoutwikihttp://www.shoutwiki.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
sourcewatchhttp://www.sourcewatch.org/index.php?title=$1ഇല്ലഇല്ല
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1ഇല്ലഇല്ല
tejohttp://www.tejo.org/vikio/$1ഇല്ലഇല്ല
theopediahttp://www.theopedia.com/$1ഇല്ലഇല്ല
tmbwhttp://www.tmbw.net/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1ഇല്ലഇല്ല
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1ഇല്ലഇല്ല
ueahttp://uea.org/vikio/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
uncyclopediahttp://en.uncyclopedia.co/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/$1ഇല്ലഇല്ല
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1ഇല്ലഇല്ല
whttps://en.seedwiki.org/$1ഉണ്ട്ഇല്ല
webseitzwikihttp://webseitz.fluxent.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1ഇല്ലഇല്ല
wikiahttp://www.wikia.com/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikif1http://www.wikif1.org/$1ഇല്ലഇല്ല
wikihowhttp://www.wikihow.com/$1ഇല്ലഇല്ല
wikimediahttps://wikimediafoundation.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikinfohttp://wikinfo.co/English/index.php/$1ഇല്ലഇല്ല
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wikthttps://en.wiktionary.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1ഇല്ലഇല്ല
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:അന്തർ‌വിക്കി" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്