പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരയുക

"*.wikipedia.org" പോലുള്ള വൈൽഡ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. കുറഞ്ഞത് "*.org" പോലുള്ള ഒരു ടോപ്-ലെവൽ ഡൊമൈൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പിന്തുണയുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വതേയുള്ള http:// ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്).

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരയുക
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:കണ്ണികൾ_തിരയുക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്