ഗാഡ്ജറ്റ്

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ താളിൽ നിന്നും സജ്ജമാക്കാവുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ പട്ടിക അവ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗാഡ്ജറ്റിന്റേയും വിവരണവും കോഡും ഉള്ള സന്ദേശ താളുകളിലേക്കു പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഈ പട്ടിക നൽകുന്നു.

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:കൂട" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്