സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

താൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ലേഖനങ്ങൾ8
താളുകൾ
(സം‌വാദത്താളുകൾ, തിരിച്ചുവിടലുകൾ തുടങ്ങിയവയടക്കം വിക്കിയിലെ എല്ലാ താളുകളും.)
5,843
അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ3
തിരുത്തൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
seedwiki സം‌രംഭത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള തിരുത്തുകൾ6,040
ഒരു താളിലെ ശരാശരി തിരുത്തുകൾ1.03
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ461
സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
(കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ)
0
യന്ത്രങ്ങൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)0
കാര്യനിർവാഹകർ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)2
ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)1
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:സ്ഥിതിവിവരം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്