മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/png.png, .apng2 (66.7%)15,929 ബൈറ്റ് (16 കെ.ബി.; 11.1%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe1 (33.3%)1,27,332 ബൈറ്റ് (124 കെ.ബി.; 88.9%)
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്