ഫലകം:CSS3 multiple column layout

seedwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
CSS3 multiple column layout
browser support
Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
≤ 9 ≤ 1.0 ≤ 2 N/A ≤ 11.0
10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
50px Template documentation[create]
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=ഫലകം:CSS3_multiple_column_layout&oldid=205" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്